Yngve Bergkvist 2005

yngve_b2005Yngve Bergkvist har utsetts till mottagare av Kari Marklunds stipendium 2005. Enligt stadgarna för stipendiefonden skall ett eller flera stipendier årligen delas ut till person eller personer som på ett förtjänstfullt sätt marknadsfört Norrbotten. Mottagare av stipendium utses av Längmanska företagarfondens styrelse i samråd med Kari Marklund.

Styrelsen har beslutat att stipendiet för 2005, 20 000 kronor skall tilldelas Yngve Bergkvist, med följande motivering.

”Det är få personer som på så kort tid som Yngve Bergqvist och hans medarbetare lyckats göra en ort i glesbygden världsberömd. Jukkasjärvi är tack vare Ishotellet och dess verksamhet en omtalad ort i alla världsdelar. Utvecklandet av konceptet Icebar visar på nya innovativa sätt att utnyttja Jukkasjärvis tillgångar i form av is och kyla för att marknadsföra Jukkasjärvi, Lappland och Norrbotten. Ice Globe Theatre har på ett unikt sätt lyft fram den samiska kulturen och Norrbotten som en mångkulturell region.

Med denna motivering har Yngve Bergkvist utsetts till mottagare av Kari Marklunds stipendium 2005.”