Hans Alatalo och Svante Lindqvist 2013

Längmanska Företagsfonden Utdeling av Kari Marklunds Stipendiefond Plats BodenTravet Midnattstravet. Copyright © Fotograf Michael Törnkvist All rights reserved. epost: micke@lulebild.se web: www.lulebild.se Dessa bilder är skyddade av upphovsrättslagen.

Copyright © Fotograf Michael Törnkvist www.lulebild.se

Hans Alatalo och Svante Lindqvist mottagare av Kari Marklunds stipendium 2013.

Motivering:
Hans Alatalo och Svante Lindqvist har gjort enastående insatser för att dokumentera tidigare okänd musik i Norrbotten. Genom många resor i länet har de genom att lyssna till vad äldre personer sjungit eller spelat för dem samlat in ett unikt material. Deras insatser har medfört att Norrbotten nu har fått en folkmusikskatt av visor och melodier. Genom sina framträdanden på många platser runt om i landet och i radio har Svante Lindqvist och Hasse Alatalo sett till att göra Norrbottens musikaliska kulturskatt vida känd.

Stipendiaterna erhåller vardera 20 000 kr.