Stipendier

Landshövding Kari Marklunds stipendiefond

stipendiater_mauritz

Foto: Luleåfotograferna
I samband med Norrbottens Idrottsgala deltog flertalet av tidigare pristagare vid ett seminarium anordnad av Kari Marklund. Dagen avslutades med gemensam middag vid Norrbottens Idrottsgala.

Stipendiet delades ut till den eller de som under föregående år gjort framstående insatser för att marknadsföra Norrbotten eller del av Norrbotten. 

Det var Längmanska företagarfondens styrelse som årligen, i samråd med Kari Marklund eller den han förordade, utsåg stipendiat. Priset delades ut av landshövdingen.

Fondmedlen förvaltades och ägdes av Längmanska företagarfonden.

Stipendiater:
2004 Mikael Niemi
2005 Yngve Bergkvist
2006 Ingela Bergman
2007 Svante o Margit Spolander
2008 Charlotte Kalla
2009 Jan Sandlund
2010 Jenny Söderström
2011 Mauritz Nyström
2012 Britta Johansson-Lindvall och Kent Lindvall
2013 Hans Alatalo och Svante Lindqvist
2014 Magnus Kvickström
2015 Anna Barthold och Jens Tillman
2016  Johan Väisänen och Sara Ljunggren 2016
2017 Erik Westberg
2018 Åsa Larsson
2018 Vilda Kidz

Kari Marklunds stipendiefond har upphört.