Stipendier

Landshövding Kari Marklunds stipendiefond

stipendiater_mauritz

Foto: Luleåfotograferna
I samband med Norrbottens Idrottsgala deltog flertalet av tidigare pristagare vid ett seminarium anordnad av Kari Marklund. Dagen avslutades med gemensam middag vid Norrbottens Idrottsgala.

Stipendiet ska delas ut till den eller de som under föregående år gjort framstående insatser för att marknadsföra Norrbotten eller del av Norrbotten. 

Det är Längmanska företagarfondens styrelse som årligen, i samråd med Kari Marklund eller den han förordar, utser stipendiat. Priset utdelas av landshövdingen.

Fondmedlen förvaltas och ägs av Längmanska företagarfonden.

Stipendiater:
2004 Mikael Niemi
2005 Yngve Bergkvist
2006 Ingela Bergman
2007 Svante o Margit Spolander
2008 Charlotte Kalla
2009 Jan Sandlund
2010 Jenny Söderström
2011 Mauritz Nyström
2012 Britta Johansson-Lindvall och Kent Lindvall
2013 Hans Alatalo och Svante Lindqvist
2014 Magnus Kvickström
2015 Anna Barthold och Jens Tillman
2016  Johan Väisänen och Sara Ljunggren 2016
2017 Erik Westberg