Svante och Margit Spolander 2007

sploander_2007Svante och Margit Spolander har utsetts till mottagare av Kari Marklunds stipendium 2007. Enligt stadgarna för stipendiefonden skall ett eller flera stipendier årligen delas ut till person eller personer som på ett förtjänstfullt sätt marknadsfört Norrbotten. Mottagare av stipendium utses av Längmanska företagarfondens styrelse i samråd med Kari Marklund.

Styrelsen har beslutat att stipendiet för 2007, 20 000 kronor skall tilldelas Svante och Margit Spolander, med följande motivering.

”Entreprenörsparet Svante och Margit Spolander har med stor framgång och på ett föredömligt sätt tagit tillvara den säregna kulturen i den unika kulturmiljön i gränslösa svensk-finska Tornedalen.

De har utvecklat och skapat ett upplevelseföretag som levandegör det värdefulla kulturarvet som är förknippat med det ständigt forsande skafferiet och livsnerven Torne älv, de magiska ångorna i den tornedalska och akademiska bastukulturen och över huvud taget det som förknippas med den svensk-finska kulturen. Betydelsen av deras hängivna ambition och attityd är gränslöst stor.”

Stipendiet överlämnades av landshövding P-O Eriksson och Kari Marklund själv på Bodentravet den 16 juni 2007.