Mauritz Nyström 2011

(c) Fotograf Michael Tornkvist

(c) Fotograf Michael Törnkvist Lulebild

Norrbotten blev 200 år som eget län 2010. Länets 200-åriga historia beskrivs i boken ”Dokument Norrbotten, Samhälle, Människa, Natur”. Bokens upphovsman Mauritz Nyström har på ett skarpsinnigt sätt beskrivit historien utifrån ett samspel mellan ett strukturperspektiv och ett aktörsperspektiv. I samspelet mellan dessa perspektiv framträder den betydelse länet haft för Sveriges utveckling. Mauritz Nyström har skapat ett dokument som på många olika sätt kan nyttjas vid marknadsföringen av Norrbotten