Längmanska företagarfonden finansierar projekt i Norrbottens län där företag samverkar för att utveckla sina affärer. Vi stödjer också strategiska projekt som skapar ökad affärs-potential för befintliga och nya företag i länet.

Vi finansierar i första hand projekt inom följande områden;

  • Entreprenörskap och affärsutveckling
  • Upplevelsenäringar
  • Landsbygdens näringar
  • Testnäringar

Längmanska företagarfonden har en årlig budget för detta på cirka 5 miljoner kronor

Vårt mål är att de projekt vi satsar på ska ge konkreta resultat i näringslivet i Norrbotten på både kort och lång sikt.

Kortfattad info (PDF)