Så här går det till

  1. Kontakta oss per telefon för en första diskussion.
  2. Skicka gärna utkast av ansökan per e-post så kan vi tillsammans förädla projektbeskrivningen.
  3. Skicka ansökan per e-post senast fem veckor före styrelsemöte. Ansökan behöver inte vara underskriven.
  4. Ansökan handläggs och vi träffas eller pratas vid per telefon.
  5. Ansökan skickas tillsammans med vår sammanfattning och bedömning till styrelseledamöterna.
  6. Diskussion och beslut på styrelsemöte.
  7. Vi meddelar ett muntligt svar så snabbt som möjligt samt svar per e-post normalt inom en vecka.
  8. Vi skickar ut beslutsdokument till sökanden som godkänner villkoren per e-post.
  9. All skriftlig kommunikation sker per e-post.