Principer för bidrag

Längmanska företagarfonden satsar i första hand på samverkansprojekt mellan norrbottniska företag där projekten har:

  • affärspotential
  • aktivt deltagande av företagen
  • positiv effekt för länets utveckling