Styrelsen

I Längmanska företagarfondens styrelse sitter personer med bred erfarenhet av forskning, utveckling och företagande:

Lotta Finstorp
Styrelseordförande, Landshövding i Norrbottens län

Jenny Hellman
Skogsstyrelsen

Gry Holmgren Hafskjold
LTU Business AB

Mikael Kivijärvi
Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

Andreas Wallgren
Region Norrbotten

Niklas Jonsson
Norrlandsfonden