Styrelsen

I Längmanska företagarfondens styrelse sitter personer med bred erfarenhet av forskning, utveckling och företagande:

Björn O. Nilsson
Styrelseordförande, Landshövding i Norrbottens län

Carina Olofsson Boström
Skogsstyrelsen

Gry Holmgren Hafskjold
LTU Business AB

Mikael Kivijärvi
Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

Andreas Wallgren
Region Norrbotten

Niklas Jonsson
Norrlandsfonden