Styrelsen

I Längmanska företagarfondens styrelse sitter personer med bred erfarenhet av forskning, utveckling och företagande:

Björn O. Nilsson
Styrelseordförande, Landshövding i Norrbottens län

Carina Olofsson Boström
Skogsstyrelsen

Jan-Olof Puranen
Hushållningssällskapet i Norrbotten

Niklas Jonsson
ALMI Företagspartner Nord AB

Bengt Niska
Norrbottens läns landsting

Gry Holmgren Hafskjold
LTU Business AB