Efter beslut

När Längmanska företagarfondens styrelse tagit sitt finansierings-beslut gällande ditt/ert projekt, hör vi normalt först av oss per telefon och meddelar resultatet, och sedan får du/ni ett skriftligt besked inom en vecka.

I de projekt där vi satsar pengar, framgår i beslutsbrevet de villkor som gäller för finansieringen. Där framgår också vad och hur stor del av kostnaden som Längmanska företagarfonden finansierar.