Förbindelse, Allmänna villkor, Rekvisition

I samband med att du får beslutsbrevet bifogas allmänna villkor samt, i dubbla exemplar, en förbindelse. Skriv under förbindelsen och returnera ett ex tillbaka till oss.