Förbindelse, Allmänna villkor, Rekvisition

I samband med att du får beslutsbrevet bifogas allmänna villkor samt en förbindelse. De allmänna villkoren och villkoren enligt förbindelsen godkänns per e-post.