Medarbetare

Ann-Charlotte Hultmo
Verksamhetsansvarig för Längmanska företagarfonden.
E-post: info@langmanska.com
Telefon:070 – 575 80 99