Charlotte Kalla 2008

Kalla08Charlotte Kalla har utsetts till mottagare av Kari Marklunds stipendium 2008. Enligt stadgarna för stipendiefonden skall ett eller flera stipendier årligen delas ut till person eller personer som på ett förtjänstfullt sätt marknadsfört Norrbotten. Mottagare av stipendium utses av Längmanska företagarfondens styrelse i samråd med Kari Marklund.

Styrelsen har beslutat att stipendiet för 2008, 20 000 kronor, skall tilldelas Charlotte Kalla med följande motivering.

”Aldrig tidigare har Tärendö och Norrbotten under en vecka fått en så framträdande plats i media som under Charlotte Kallas fantastiska skidvecka i Tour de Ski. Rycket i den branta backen av en ung norrbottnisk kvinna under avslutningsdagen var ett ögonblick som lyfte och hänryckte en hel nation. Charlotte Kalla är en värdig stipendiat då hon genom sina idrottsliga prestationer och sin känsla för hemorten blivit en god marknadsförare av sin hembygd Tärendö och Norrbotten.”

Stipendiet överlämnades av landshövding P-O Eriksson söndagen den 23 november i samband med World Cup-tävlingarna i Gällivare.