Mikael Niemi 2004

mikael_niemi2004Mikael Niemi har utsetts till mottagare av Kari Marklunds stipendium 2004. Enligt stadgarna för stipendiefonden skall ett eller flera stipendier årligen delas ut till person eller personer som på ett förtjänstfullt sätt marknadsfört Norrbotten. Mottagare av stipendium utses av Längmanska företagarfondens styrelse i samråd med Kari Marklund.

Styrelsen har beslutat att stipendiet för 2004, 20 000 kronor skall tilldelas Mikael Niemi, med följande motivering.

”Litteraturen har stor betydelse för att göra orter och regioner kända. Genom sitt litterära arbete, främst ”Populärmusik från Vittula”, har Mikael Niemi starkt bidragit till marknadsföringen av Tornedalen och av Norrbotten. Han har fått människor i många länder runt om i världen att intressera sig för och lära sig mer om hans hembygd. Detta intresse har han skapat genom att få människor att le.

Mikael Niemi har genom sitt kulturarbete bidragit till att skapa nya utvecklingsmöjligheter för upplevelseindustrins tillväxt i regionen.