Utbetalningar och motprestationer

När Längmanska företagafonden beslutar att stödja ett projekt sker det i regel i form av direkta bidrag som utbetalas i en eller flera etapper i takt med projektets genomförande. Fonden betalar då ut bidraget, mot skriftliga rapporter och redovisade kostnader, i förhållande till den andel av kostnaderna som man har beslutat stå för.

Av beslutet (beslutsbrevet, förbindelsen och våra allmänna villkor) framgår villkoren för det aktuella projektet.