Att ansöka

Börja gärna med att ringa till oss för en första diskussion. Skicka sedan en ansökan via email.

I ansökan ska projektet beskrivas så noggrant som möjligt. Även de deltagande företagen och personerna bakom projektet är viktiga att beskriva.

Beslut tas av Längmanska företagarfonden styrelse.