Kreativa och kulturella näringar

IceMusic 2

Foto: Karin Åberg

Ice Music in Swedish Lapland

IceMusic har under vintern 2014 genomfört ett antal konserter med instrument tillverkade av is. Konserterna har framförts i en konserthall tillverkad av snö och is. Både nationellt och internationellt har detta väckt stort intresse hos media av olika slag. Luleå och Norrbotten har genom det fått enormt stor uppmärksamhet i många länder. Ett ökat intresse för regionen kan skapa många nya arbetstillfällen bland olika företag, främst inom besöksnäringen. Längmanska företagarfonden medfinansierar marknadsföringsåtgärder för säsongen 2014/2015 för att ytterligare stärka regionens attraktionskraft och därmed öka förutsättningarna för bland annat besöksnäringen.

 

 

 

BD Songwriters

BD Pop genomför sitt andra projekt där de hjälper länets låtskrivare att utvecklas. Projektet är tvåårigt och avsikten är att ungefär 20 låtskrivare kan få hjälp att utveckla låtskrivandet så långt att de lyckas få förlagsavtal.


Norrbotten Media Week – NMW

NMW är ett event för dig som är intresserad av kommunikation, kultur, kreativitet och allt spännande som händer inom dessa branscher. På NMW har du möjlighet att utbyta kunskaper och idéer med människor verksamma inom media, musik, film, upplevelseindustri, gastronomi och mycket mera. Med ett stort utbud av talare rån Norrbotten, Sverige och internationellt och mer än hundra programpunkter är NMW ett evenemang du kommer vara glad att du deltog på.

 

Havremagasinet

I förgrunden ”Watercolor” av Ivar Valgardsson, i bakgrunden ”Painting Series” av Maria Friberg

Havremagasinet och Kulturturism

Havremagasinet bedriver en permanent verksamhet med att visa lokala och internationella konstutställningar. De har påbörjat en etablering på den nationella och internationella konstscenen med hög kvalitet på verksamheten. Föreningen vill öka kännedomen om Havremagasinet och dess verksamhet, nationellt och internationellt. Havremagasinet ser även en möjlighet till ökat samarbete mellan besöksnäringen och kulturnäringen. De har årligen ungefär 13 000 besökare. Genom projektet vill Havremagasinet öka sina marknadsföringsinsatser både nationellt och internationellt samt öka samarbetet med besöksnäringen.

 

Förstudie om att initiera en klusterbildning av nätverket Creative Norrbotten

Syftet med projektet är att undersöka förutsättningarna för att initierar en ny klusterbildning i Norrbotten för verksamheter inom kulturella och kreativa näringar, KKN. Undersökningen kommer att rapporteras som en förstudie. Förstudien kommer att formalisera strukturer och förankra ett längre genomförandeprojekt.