Upplevelsenäring/besöksnäring

Belysa Swedish Lapland

R Tomtens stuga

Foto: Monica Äijä-Lenndin

LTU Business har under projektperioden genomfört programmet Belysa Swedish Lapland. Syftet var att öka konkurrenskraften hos de deltagande företagen inom besöksnäringen genom att ge dem ny kunskap och insikt om hur de kan jobba med belysning. Samtidigt ska projektet stärka verkande och framtida ljusdesigners i länet. Dessutom genomfördes en inspirationsföreläsning för ca 100 personer från företag, Luleå kommun och skolor samt en efterföljande workshop för drygt 30 deltagare.

ICE-cube Hotel – A room with a view

Brändögruppens företag tillsammans med Boxmodul AB ska inom projektets verksamhet utveckla en prototyp på ett flyttbart hotellrum. Idén är att kunna erbjuda ett högklassigt, komfortabelt upplevelseboende på en oväntad plats. Boendet ska präglas av modern design och ett genomtänkt miljöarbete. Boendet ska även vara mobilt, så att det kan flyttas till en plats där efterfrågan finns. Med hjälp av sol- och vindkraft ska rummen vara i princip självförsörjande avseende uppvärmning och belysning.

I projektet ska en prototyp tas fram för att kunna genomföra fälttester och praktiska prov med transporter, elförsörjning, belysning och kyla. Vikt, yttermått och hållfasthet anpassas för att fungera för olika sorters transporter.

Headbanger Lure

Headbanger Lure T1 är ett fiskbete under utveckling. Den essentiella delen är den patenterade löst monterade styrskeden. Den frambringar ett oregelbundet rörelsemönster som hela tiden förnyar sig och som vid testfiske gett ett fantastiskt resultat. För att maximera det unika betets möjligheter att slå igenom på den internationella marknaden, krävs att flera företag med olika kompetenser samverkar. Företag inom till exempel Utveckling och design, analys och jämförande tester i vetenskaplig miljö samt testfiske både genom spinnfiske och trolling.


Creative Locations

Swedish Lapland utför under våren en pilot för projektet ”Creative Locations”. Projektet syftar till att marknadsföra och sälja Norrbotten som en kreativ plats primärt mot musikbranschen nationellt och internationellt men också mot övriga kreativa branscher.

”För alla kreatörer är kreativitet den viktigaste ingrediensen. Ny och tillgänglig teknik sätter inga gränser längre, nu är det istället kreativa miljöer som är hårdvaluta. Vi kommer som första region i Sverige att organisera besöksnäringen för att tillgodose behovet hos en ny målgrupp; den kreativa besöksnäringen.”, säger projektledare David Lindgren Zacharias. ”Norrbotten har helt unika miljöer för skapande och med rätt paketering ska vi locka musikskapare och andra kreativa företag från hela världen till oss”.