Datum för styrelsemöten

Beslut om finansiering tas av Längmanska företagarfondens styrelse. Styrelsen har fyra inbokade möten under 2022. Däremellan kan vid behov extra möten hållas. För att hinna behandla ansökningarna, behöver vi ha de kompletta handlingarna senast fem veckor före aktuellt styrelsemöte.

Planerade styrelsemöten år 2022:

  • 16 mars, ansökan lämnas in senast 9 februari
  • 14 juni, ansökan lämnas in senast 10 maj
  • 27 september, ansökan lämnas in senast 23 augusti
  • 20 december, ansökan lämnas in senast 15 november