Datum för styrelsemöten

Beslut om finansiering tas av Längmanska företagarfondens styrelse. Styrelsen har fyra inbokade möten under 2020. Däremellan kan vid behov extra möten hållas. För att hinna behandla ansökningarna, behöver vi ha de skriftliga och underskrivna handlingarna senast fyra veckor före aktuellt styrelsemöte.

Planerade styrelsemöten år 2020:

  • 24 mars
  • 16 juni
  • 29 september
  • 15 december