Datum för styrelsemöten

Beslut om finansiering tas av Längmanska företagarfondens styrelse. Styrelsen har fyra inbokade möten under 2024. Däremellan kan vid behov extra möten hållas. För att hinna behandla ansökningarna, behöver vi ha de kompletta handlingarna senast fem veckor före aktuellt styrelsemöte.

Planerade styrelsemöten år 2024:

  • 12 mars, ansökan lämnas in senast 6 februari
  • 11 juni, ansökan lämnas in senast 7 maj
  • 17 september, ansökan lämnas in senast 13 augusti
  • 10 december, ansökan lämnas in senast 5 november