Datum för styrelsemöten

Beslut om finansiering tas av Längmanska företagarfondens styrelse. Styrelsen har fyra inbokade möten under 2021. Däremellan kan vid behov extra möten hållas. För att hinna behandla ansökningarna, behöver vi ha de kompletta handlingarna senast fem veckor före aktuellt styrelsemöte.

Planerade styrelsemöten år 2021:

  • 23 mars, ansökan lämnas in senast 17 februari
  • 16 juni, ansökan lämnas in senast 12 maj
  • 21 september, ansökan lämnas in senast 17 augusti
  • 21 december, ansökan lämnas in senast 16 november