Ingela Bergman 2006

ingela_bergman2006Ingela Bergman har utsetts till mottagare av Kari Marklunds stipendium 2006. Enligt stadgarna för stipendiefonden skall ett eller flera stipendier årligen delas ut till person eller personer som på ett förtjänstfullt sätt marknadsfört Norrbotten. Mottagare av stipendium utses av Längmanska företagarfondens styrelse i samråd med Kari Marklund.

Styrelsen har beslutat att stipendiet för 2006, 20 000 kronor skall tilldelas Ingela Bergman, med följande motivering.

”Genom sitt arbete vid Silvermuséet har Ingela Bergmans framgångsrika insatser, i ”lappmarksdoktorn” Einar Wallquists anda, dragit omvärldens blickar till Arjeplog. Under de nära tjugo år, som Ingela Bergman verkat som museichef och forskare har nya kunskaper om samhällsliv, kulturhistoria och naturens utveckling i en nordlig fjällvärld ständigt stått på hennes dagordning. De nya kunskaperna har hon förmedlat till många människor i Sverige och utomlands genom skrifter och föredrag. De som besöker Silvermuséet fängslas av hennes förmåga att på ett inspirerande och engagerande sätt förmedla kunskap om Arjeplog, befolkningen och dess historia. Hennes marknadsföringsinsats för en fjällkommun långt i norr är av utomordentlig betydelse för hela Norrbotten.”

Stipendiet överlämnades av landshövding P-O Eriksson och Kari Marklund själv på Bodentravet den 17 juni 2006.