Testverksamhet

Arctic arcarctic_arc

Projektet Arctic Arc genomförs av Swedish Proving Ground Association ekonomisk förening. Målsättning med projektet är att undersöka möjligheterna att bygga en klimathall för fordonsindustrin i Norrbottens inland. Hela den europeiska fordons- och komponentindustrin finns idag i inlandet och omsätter ca 1 miljard kronor under vinterperioden.

En klimathall kan erbjuda en konstant miljö med minusgrader och en bestämd luftfuktighet vilket möjliggör att testarbetet kan utföras året runt. Med en klimathall skapas ett komplement till dagens sjö- och landbanor och möter industrins krav på kortare ledtider, repeterbarhet mm. Samtidigt stärker det Norrbottens ledande position i världen för tester i kallt klimat.

 

Testbana för spårbunden teknik, Jörn-Arvidsjaur

Längmanska Företagarfonden har delfinansierat en förstudie om möjligheter att bedriva järnvägstester på den nedlagda järnvägen Jörn – Arvidsjaur. Resultatet av förstudien är att det finns ett stort intresse bland tillverkare av tåg och även bland andra aktörer. Banan är 75 km lång och någon liknande anläggning för tester på järnväg finns inte.

Aktuellt projekt ska fortsätta utreda vilka behov som finns för en testbana. Vidare ska en detaljprojektering av banan förberedas, samt att identifiera alternativa användningsområden för testbanan och blivande anläggningar. Slutligen är avsikten att formulera ett slutligt förslag för genomförande, finansiering och användning av anläggningen.