Jan Sandlund 2009

Jan_Sandlund_2009Längmanska Företagarfonden har i uppdrag att förvalta och årligen besluta om stipendium från landshövding Kari Marklunds stipendiefond.

Längmanska Företagarfonden skall arbeta för att främja företagsamhet, företrädesvis hantverk, slöjd och småindustri. 2009 års stipendium utdelas i riktig ”Längmansk anda”.

Jan Sandlund har på ett föredömligt sätt fört en 100-årig familje och hantverkstradition in i 2000-talet. Bölebyns Garveri framställer ett unikt läder enligt gamla miljövänliga metoder. Lädret används i sadelmakeriet för tillverkning av exklusiva produkter som säljs och uppskattas runt om i världen. Ett gediget hantverkskunnande marknadsför Norrbotten som ett län där gamla traditioner tas till vara för att skapa såväl produkter som upplevelser.

Bölebyns Garveri är sedan 1996 Kunglig Hovleverantör