Strategiska Projekt

Längmanska företagarfonden finansierar strategiska projekt som är utvecklande för hela branscher, kluster eller dylikt. Ofta har dessa projekt fler deltagare som samarbetar inom ett särskilt viktigt område. Ibland kommer initiativet från Längmanska företagarfonden, ibland från andra aktörer. De strategiska projekten ska ha som målsättning att skapa en bra grogrund för affärsutveckling.