Checklista för ansökan

För att kunna behandla en projektansökan behöver vi vissa uppgifter. Ju mer komplett du/ni kan göra ansökningsmaterialet, desto snabbare och bättre kan vi behandla ansökan. Nedan framgår vad vi behöver veta.

Beskrivning av projektet som ansökan avser:

 • projektets mål, syfte, aktiviteter och kostnader
 • affärspotential och marknadsbedömning
 • projektorganisation
 • tidplan och kalkyler med årsvis etappindelning av projektet (vi tar i de flesta fall årsvisa beslut)
 • finansieringsbehov och förslag till finansieringsplan (övriga finansiärer)
 • sökt belopp.

  Information om projektägare och deltagande företag:
 • företagens namn och organisationsnummer
 • företagens postadress, telefon och ev hemsida
 • namnen på de personer i företagen som är kontaktperson med direktnummer, mobiltel och epostadress
 • beskrivning av företagens verksamhet (historik, ägare, affärsidé, produkter/tjänster, marknad/försäljning, kunder, konkurrenter etc)
 • vem som är projektledare