Checklista för ansökan

För att kunna behandla en projektansökan behöver vi vissa uppgifter. Ju mer komplett du/ni kan göra ansökningsmaterialet, desto snabbare och bättre kan vi behandla ansökan. Nedan framgår vad vi behöver veta.

Beskrivning av projektet som ansökan avser:

  • projektets mål, syfte, aktiviteter och kostnader
  • tidplan och kalkyler med årsvis etappindelning av projektet
  • finansieringsbehov och förslag till finansieringsplan (övriga finansiärer)
  • sökt belopp.

    Information om projektägare och deltagande företag:
  • företagens namn och organisationsnummer
  • företagens postadress, e-post och telefon
  • namnen på de personer i företagen som är kontaktperson med mobiltel och epostadress
  • vem som är projektledare

När ni ansöker om bidrag hos Längmanska Företagarfonden behandlar vi personuppgifter om er. I våra register kommer uppgift om sökande organisations namn och organisationsnummer, samt namn, e-postadress och telefonnummer på kontaktperson/kontaktpersoner att behandlas. Uppgifterna används för kommunikation mellan sökande och Längmanska Företagarfonden. Uppgifterna lämnas inte till någon extern person eller organisation.