Energi/miljöteknik

ZeoMem membranprototyper och patent

ZeoMem Sweden AB är ett nystartat avknoppningsföretag från forskningen om zeolitmembran vid LTU. Zeolitmembran kan användas för att kraftigt minska energiförbrukningen i kemisk industri, bland annat vid avskiljning av koldioxid och tekniken anses därför mycket miljövänlig. Två nya metoder som möjliggör industriell tillverkning av zeolitmembran med oöverträffad prestanda för gasseparationer har utvecklats och patentsökts. Företaget avser att tillverka tio prototyper i olika storlekar. Till varje membranprototyp behövs en så kallad modul (eller behållare) av rostfritt stål. Dessa moduler tillverkas av Bensby Rostfria AB och själva membranet tillverkas av personal vid LTU.