Johan Väisänen och Sara Ljunggren 2016

pris_2016

Foto: Juha Liakka

År 2005 bestämde sig Johan Väisänen och Sara Ljunggren att flytta till Kangos och där starta ett företag inom besöksnäringen med hundspannsturer som huvudattraktion. Sedan dess har företaget ”Explore the North” vuxit snabbt och breddat sin verksamhet till att bli en fullvärdig leverantör av lappländska upplevelser. Företaget har också tagit över lanthandeln i byn. ”Explore the North” har ett gott rykte långt utanför Norrbottens gränser.