Fokus 2019

Utöver den verksamhetsstrategi som gäller har styrelsen beslutat att under 2019 ska extra fokus läggas på projekt som stödjer besöksnäringen, kvinnors företagande och gröna näringar.