Fokus 2023-2024

Fokusområden 2023-2024

Längmanska företagarfonden är öppen för alla typer av ansökningar som är i enlighet med stadgarna, men har även vissa fokusområden. Längmanska företagarfonden ser gärna att Innovationskraft och hållbarhet genomsyrar alla projektansökningar.

Fokusområdena är Jämställt företagande, Skalbara lösningar samt Hela Norrbottens företagande. Notera att ansökande kan tillhöra flera kategorier.