Fokus 2017

Utöver den verksamhetsstrategi som gäller har styrelsen beslutat att under 2017 ska extra fokus läggas på projekt som stödjer besöksnäringen, kvinnors företagande och gröna näringar.