Fokus 2021

Styrelsen omarbetar verksamhetsstrategin och avvaktar därför beslut om fokusområden.