Fokus 2022

Fokusområden 2022

Detta avsnitt redogör i korthet för de områden som fonden ska prioritera under 2022, och därigenom i synnerhet försöka nå dessa grupper genom marknadsföring och stöd under året. Notera att ansökande kan tillhöra flera kategorier.

 1. Kvinnor och kvinnors företagande – Fokus på att nå ut till kvinnliga initiativtagare för ansökningar samt projekt som aktivt stödjer utveckling av kvinnors företagande

2. Glesbygd – Fokus på att nå ansökande i samhällen utanför Luleå, Boden och Piteå, samt stödja projekt som aktivt bidrar till utveckling av förutsättningar för företagande i glesbygd

3. Skalbara lösningar – Fokus på produkt- och tjänsteutveckling med potential att skalas upp och nå större marknader utanför Norrbotten och Sverige

4. Hållbarhet och cirkuläret – Fokus på affärer, produkter och tjänster som bidrar till den gröna omställningen