Projektexempel

Längmanska företagarfondens övergripande mål är att finansiera samverkansprojekt vilka med miljöhänsyn skapar affärsmöjligheter för länets näringsliv. Vi satsar dels i projekt av branschupp-byggande/branschutvecklande karaktär, dels i direkta företagssamverkansprojekt med inriktning mot olika delar av affärsutveckling.

Längmanska företagarfonden har en årlig budget på cirka 5 miljoner att satsa i olika projekt.

Några riktlinjer:

  • stödet är ett bidrag utan återbetalnings-skyldighet
  • vi stödjer projekt där projektets resultat kommer flera företag till del. Vi satsar i stort sett aldrig i enskilda företags affärsprojekt
  • vår tumregel är att finansiera lika mycket som intressenterna själva satsar i kontanter
  • våra beslut ligger i storleksordningen 50–500 tkr, med riktvärdet 200-300 tkr
  • vi tar i de flesta fall årsvisa beslut